Kontakt:

E-post: hans.brauer@gmail.com Mobil: 0733-103980 Twitter: @m00ndancer Google+: HansBrauer

onsdag 16 juni 2010

Google Apps i skolan


Hur delning av information kan förändra en hel skola.

I Måndags var jag i Stockholm i egenskap av "Konsult" dvs jag skulle vara behjälplig med att förklara hur Google Apps fungerar i en pedagogisk miljö. Jag möttes av ett rum med mycket smarta människor. Deras mål är göra skolan "digital". Ett pedagogiskt synsätt att skolan inte skall ha några gränser utan att kunskap och erfarenheter skall kunna delas av många, inte bara inom skolan utan även med andra utanför. Bygga upp en kunskaps bank som alla elever och lärare kan ta del av, inte bara på sin skola utan även alla andra skolor.

Min uppgift var att förklara vad man kan göra i Google Apps, hur man delar information mellan sig och andra. Vad kan Apps tillföra till klassrummet? Hur kommer det att påverka hur man som lärare arbetar med sina studenter.?

Det var ett givande möte, där det var högt i tak och alla kunde bidra med sitt kunnande.

Vi diskuterade också hur man skall kunna implementera det i skolan, hur man skall kunna lära lärare? :)

Det är ju så att vi alla är olika och har med oss olika kunskapsryggsäckar. Vissa lärare kommer inte ha några som helst problem att anamma detta utan vill redan nu, innan start, börja använda verktygen. Andra kommer att ta det till sig lite långsammare. sedan så kommer det finnas människor som inte har jobbat på det här sättet någonsin men är bäst i klassrummet.

Alla dessa olika lärare skall ges möjlighet att använda Apps på sitt eget sätt. Vi kommer bara att kunna visa "Goda exempel". Många kommer att lägga upp sites(Google webbplats), många kommer att skapa massor av grupper som interagerar. Medan andra delar ut dokument och delar kalendrar.

Men vi vuxna kommer att få hjälp. Alla elever kommer också att få samma verktyg, och de kommer att lära sig snabbt. Rollerna kommer att bli ombytta, eleven kommer att bli läraren. Detta är en positiv sak, det ger eleven en chans att växa som människa. Nya idéer kommer att födas.

Då kanske följande mening får betydelse för fler:

"Du tjänar på att hjälpa andra, det du ger får du tillbaka på de mest oväntade sätt"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar